Krediidilepingu muutmine

Palun tutvuge Hydroscand AS-i üldiste müügi – ja tarnetingimustega enne ankeeti täitmist.  Muudatuste menetlemine võtab keskmiselt aega kuni 14 päeva.

Ettevõtte üldandmed

Ettevõtte nimi *

Registrikood *

Ettevõtte tegevusvaldkond *

Postiaadress (täita, kui on erinev juriidilisest aadressist)


Soovin arveid e-postile *

Soovin tooteinfot e-postile

Eelistatud Hydroscandi müügiesindus *

krediidilimiit

Krediidilimiidi soov, EUR (kuus) *

kui kreediidilimiidi soov ületab 3000 EUR, lisa viimase ja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne.

Kaupa vastu võtma volitatud isikud

Eesnimi, Perekonnanimi, Isikukood, Kontakttelefon, Volituse algus, Volituse lõpp

Taotluse täitja andmed

Nimi *

ametikoht *

Taotluse täitmise kuupäev *

Üldtingimused *