GDPR - Så anpassar vi oss till den nya lagen

GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) ersatte den 25 maj 2018 Personuppgiftslagen (PUL). Förordningen innebar förändringar i ett företags skyldigheter gällande inslamling, lagring och spridning av personuppgifter. Hydroscand analyserar kontinuerligt verksamheten och utför de åtgärder som krävs för att anpassa verksamheten efter kraven. 

 

Några av Hydroscands åtgärder för att säkerhetsställa informationssäkerhet

Hydroscand har utfört och fortsätter utföra åtgärder för att möta de krav som lager ställer på organisationen. 

Bland annat arbetar vi med att:

  • Minimera datainsamling och informationsbehandling
  • Förebygga och upptäcka säkerhetsbrott och skyndsamt återställa felaktigheter för att minimera konsekvenserna
  • Informera medarbetare inom Hydroscand så att de inom sitt ansvarsområde, ska ha relevant kompetens för säker databehandling samt nödvändig kunskap inom informationssäkerhet

 

© Hydroscand 2020 - Kõik õigused kaitstud