Hydroscandi privaatsuspoliitika

 

PRIVAATSUSPOLIITIKA - ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE HYDROSCAND EESTIS.

 

TEIE ISIKUANDMED ON MEILE OLULISED

Hydroscand AS suhtub privaatsusesse ja andmeturbesse väga tõsiselt. Töötleme ainult neid isikuandmeid, mis on seotud tuvastatud või tuvastatavate eraisikutega kooskõlas kehtivate andmekaitse alaste seadustega ja käesoleva privaatsuspoliitikaga.

 

KÄESOLEVA POLIITIKA EESMÄRK

Käesoleva poliitika eesmärk on anda teavet selle kohta, kuidas me kasutame, hoiame ja jagame Teie isikuandmeid. Poliitika sätestab, milliseid isikuandmeid ja mis eesmärgil kogume, kuidas saate oma isikuandmeid kontrollida ja meiega ühendust võtta.

Meie töötajatel on kohustus kinni pidada käesolevast privaatsuspoliitikast ja järgida riigis kehtivaid andmekaitse alaseid seadusi.

VASTUTAV ANDMETÖÖTLEJA
Hydroscand Group                                Hydroscand AS
Bogårdsvägen 43                                   Peterburi tee 83B
Postkast 401                                            11414
SE-128 06: Sköndal                               Tallinn
Telefon: + 46 8 555 990 00                  Telefon: +372 683 1153
E-post: gdpr@hydroscand.se             E-post: info@hydroscand.ee

MILLISEID ISIKUANDMEID ME OMA KLIENTIDE KOHTA KOGUME JA MIKS?
Siinkohal kirjeldame, mis eesmärkidel me töötleme isikuandmeid ja millistele õiguslikele alustele me seda tehes tugineme.

Tellimuste/ostude korral

Isikuandmeid töödeldakse, et:

·       toimetada kohale tellitud tooteid/teenuseid (sh tarneteatised või tarnega seotud kontaktandmed)

·       võimaldada isikutuvastust

·       töödelda makseid

·       töödelda tagastusi, tagasikutsumisi ja garantiialuseid juhtumeid

Isikuandmed, mida töötleme:

·   nimi

·   kontaktandmed (nt aadress, e-mail, telefoninumber)

·   makseinfo (nt tehingunumber)

·   firma registrikood /KMKR, isikukood

·   makseajalugu

·   tellimuse info

Õiguslik alus: Lepingu täitmine, kui oleme sõlminud Teiega kui eraisikuga lepingu. Õigustatud huvi - teatud isikuandmete kasutamine toimub õigustatud huvi alusel ka siis, kui oleme sõlminud lepingu Teie tööandjaga, st Hydroscandi kliendi, tarnija või partneriga. Sellisel juhul kõrvutame Teie soovi isikuandmete kaitsele meie huvi ja vajadusega andmeid töödelda (vastavalt ülaltoodud punktidele). Võttes arvesse poolte huve ning kaaludes plusse ja miinuseid, teeme otsuse, kas meie huvi on õigustatud.

Isikuandmete jagamine: jagame isikuandmeid ainult nende koostööpartneritega, kes osalevad toote tarnimisel ja vastavalt ülaltoodud punktidele. Näiteks:

●      IT-ettevõtted (ettevõtted, kes on seotud konkreetse tarne, tehnilise toe ja IT-lahendustega)

●      transpordiettevõtted (logistikafirmad ja ekspediitorid).

Andmete säilitamise aeg: Säilitame Teie isikuandmeid ainult nii kaua, kuni oleme täitnud endale võetud lepingulised kohustused ja õigustatud huvi nii, nagu peame seda vajalikuks. Sealjuures võtame arvesse ülalmainitud õiguslikke aluseid ja eesmärke. Enamasti tähendab see perioodi, mille jooksul kehtib kliendi ja koostööpartneri vaheline kokkulepe, samuti kliendi huvide kaitseks. Seega kustutatakse või muudetakse Teie isikuandmed anonüümseks kehtiva kalendriaasta lõpus hiljemalt kahe kalendriaasta möödumisel viimasest tehingust Teiega.

Teie veebipoe konto haldamine

Isikuandmeid töödeldakse, et:

●      anda ligipääs kliendikontole

●      hoida ja kaasajastada andmeid

●      võimaldada makseajaloo jälgimist

Isikuandmed, mida töötleme:

●      nimi

●      kontaktandmed (nt aadress, e-mail, telefoninumber)

●      kasutajanimi (e-mail)

●      ostuajalugu

●      tellimuste ajalugu

●      kliendinumber

Õiguslik alus: õigustatud huvi. Isikuandmete töötlemine on vajalik meie vastastikuse huvi tõttu kliendikonto haldamise osas.

Isikuandmete jagamine:  jagame isikuandmeid ainult nende koostööpartneritega, kes osalevad toote tarnimisel ja vastavalt ülaltoodud punktidele. Näiteks:

●      IT-ettevõtted (ettevõtted, kes on seotud konkreetse tarne, tehnilise toe ja IT-lahendustega)

Andmete säilitamise aeg: Säilitame Teie isikuandmeid ainult senikaua, kui on vajalik Teie kliendikonto haldamiseks. Sealjuures võtame arvesse ülalmainitud õiguslikke aluseid ja eesmärke. Enamasti tähendab see perioodi, mille jooksul Teie veebikonto säilib. Seega kustutatakse või muudetakse Teie isikuandmed anonüümseks kehtiva kalendriaasta lõpus hiljemalt kahe kalendriaasta möödumisel viimasest tehingust Teiega.

 

Klienditeenindusega seotud küsimused

Isikuandmeid töödeldakse, et:

●      suhelda klientidega ja vastata klientide päringutele, mis tulevad läbi digitaalsete kanalite või telefoni teel

●      lahendada küsimusi ja probleeme ning pakkuda tugiteenuseid

Isikuandmed, mida töötleme:

●      nimi

●      kontaktandmed (nt aadress, e-mail, telefoninumber)

●      kirjavahetus

●      andmed tehingu aja ja koha kohta, kaebused toodete kohta, jne.

Õiguslik alus: õigustatud huvi. Isikuandmete töötlemine on vajalik meie vastastikuse huvi tõttu kliendikonto haldamise osas.

Isikuandmete jagamine: jagame isikuandmeid ainult nende koostööpartneritega, kes osalevad toote tarnimisel ja vastavalt ülaltoodud punktidele. Näiteks:

●      IT-ettevõtted (ettevõtted, kes on seotud konkreetse tarne, tehnilise toe ja IT-lahendustega)

●      transpordiettevõtted (logistikafirmad ja ekspediitorid).

Andmete säilitamise aeg: Säilitame Teie isikuandmeid ainult nii kaua, kuni oleme lahendanud kliendi mured, vastavalt õigustatud ootustele ja võttes arvesse ülalmainitud õiguslikke aluseid ja eesmärke. Enamasti tähendab see perioodi, mille jooksul toimub kliendi mure lahendamine. Säilitame antud infot koos ostuinfoga vastavalt ülaltoodud punktidele.

 

Kirjalike materjalide tellimisega seotud küsimused

Isikuandmeid töödeldakse, et:

●      jagada klientidega kirjalikke materjale, nt tootekatalooge või brošüüre

Isikuandmed, mida töödeldakse:

●      meiliaadress

●      telefoninumber

●      nimi

●      aadress

●      kauplus

Õiguslik alus: Õigustatud huvi. Andmete töötlemine on vajalik tellitud materjali kättetoimetamiseks.

Isikuandmete jagamine: jagame isikuandmeid ainult nende koostööpartneritega, kes osalevad toote tarnimisel ja vastavalt ülaltoodud punktidele. Näiteks:

●      IT-ettevõtted (ettevõtted, kes on seotud konkreetse tarne, tehnilise toe ja IT-lahendustega)

●      transpordiettevõtted (logistikafirmad ja ekspediitorid).

Andmete säilitamise aeg: Säilitame Teie isikuandmeid ainult nii kaua, kuni oleme täitnud endale võetud lepingulised kohustused ja õigustatud huvi nii, nagu peame seda vajalikuks. Sealjuures võtame arvesse ülalmainitud õiguslikke aluseid ja eesmärke. Enamasti tähendab see perioodi, mille jooksul toimub tootega tegelemine. Seega kustutatakse või muudetakse Teie isikuandmed anonüümseks kehtiva kalendriaasta lõpus hiljemalt kahe kalendriaasta möödumisel viimasest tehingust Teiega.

 

Töökohale kandideerimise avaldused

Isikuandmeid töödeldakse:

●      Värbamise eesmärgil

Isikuandmed, mida töödeldakse:

●      meiliaadress

●      telefoninumber

●      aadress

●      lisatud dokumentides sisalduv teave

Õiguslik alus: Õigustatud huvi. Andmete töötlemine on vajalik kandideerimisavalduse menetlemiseks.

Isikuandmete jagamine: jagame isikuandmeid vaid nende koostööpartneritega, kes osalevad värbamisprotsessis, ning ainult ülaltoodud eesmärgist lähtuvalt. Näiteks:

●      turundusettevõtted, kes aitavad meil jagada avalikkusega infot vabadest töökohtadest meie ettevõttes

●      IT firmad või värbamisagentuurid (nt Teamtailor), kes aitavad meil töötajaid värvata

 

Andmete säilitamise aeg: säilitame Teie isikuandmeid ainult niikaua, kui vaja, võttes arvesse ülalmainitud õiguslikke aluseid ja eesmärke. Värbamise korral säilitatakse Teie andmeid 12 kuud kandideerimisavalduse esitamisest (välja arvatud juhul, kui kandidaat seda ei soovi). Kui teist saab meie töötaja, säilitatakse ja töödeldakse kandideerimisavalduses esitatud infot kooskõlas meie ettevõtte töötajate isikuandmete töötlemise poliitikaga.

 

Kontaktide haldamine peale erinevaid sündmusi, nt messid

Isikandmeid töödeldakse, et:

●      võtta klientidega peale üritusi ühendust seoses tehtud päringutega

Isikuandmed, mida töödeldakse:

●      meiliaadress

●      telefoninumber

Õiguslik alus: Õigustatud huvi. Isikuandmete töötlemine on vajalik klientide päringutele vastamiseks.

Isikuandmete jagamine: jagame andmeid ainult nende koostööpartneritega, kes on vastava üritusega seotud, lähtudes ülaltoodud õiguslikest alustest ja eesmärkidest. Näiteks:

●      sündmuste korraldamisega seotud ettevõtted jt asjasse puutuvad koostööpartnerid

●      IT-ettevõtted (kes on seotud ürituse korraldamisega)

 

Andmete säilitamise aeg: säilitame Teie andmeid vaid senikaua, kui on vajalik meie õigustatud huvide tagamiseks. Enamasti on see periood kaks aastat peale ürituse toimumist. Kui isikuga tekib ürituse järgselt täiendav kontakt, nt klient ostab mingi toote, siis toimub isikuandmete töötlemine lähtuvalt meievahelise suhte iseloomust nii, nagu on sätestatud meie privaatsuspoliitikas.

 

Uudiskirjade tellimine

Isikuandmeid töödeldakse, et:

●      oleks võimalik saata välja uudiskirju

●      analüüsida andmeid, et teha klientidele asjakohaseid pakkumisi

Isikuandmed, mida töödeldakse:

●      meiliaadress

●      nimi

Õiguslik alus: kliendi nõusolek. Kui klient sisestab ettenähtud väljale oma meiliaadressi ja vajutab nupule “Telli”, siis annab ta sellega oma nõusoleku.

Isikuandmete jagamine: jagame andmeid vaid nende koostööpartneritega, kes on seotud uudiskirjade väljasaatmisega. Näiteks:

●      IT-ettevõtted (ettevõtted, kes tegelevad meie IT-lahendustega)

Andmete säilitamise aeg: kasutame Teie andmeid teiste toimingute puhul vastavalt ülaltoodule ega säilita andmeid kauem kui sätestatud eelnevates punktides.

 

Õiguslike nõuete täitmine

Isikuandmeid töödeldakse, et:

●      täita õiguslikke nõudeid vastavalt koostööpartneriele (nt raamatupidamise seadus), kohtuotsustele või ametlikele ettekirjutustele

 

Isikuandmed, mida töödeldakse:

●      nimi

●      kontaktandmed (nt aadress, meiliaadress, telefoninumber)

●      kirjavahetus

●      kliendikonto kasutajanimi

●      ettevõtte registrikood, KMKR, isikukood

●      makseinfo

●      tellimuste ja maksete ajalugu

Õiguslik alus: kehtivad seadused

Isikuandmete jagamine: jagame andmeid ainult nende koostööpartneritega, kelle puhul see on vajalik vajalik seaduste täitmiseks. Näiteks:

●       ametkonnad (politsei, maksuamet, jt)

●       IT-ettevõtted (meie IT-teenuste toimimisega seotud ettevõtted)

Andmete säilitamise aeg: säilitame Teie andmeid vaid senikaua, kui on vajalik seaduste täitmiseks, näiteks 7 aastat vastavalt raamatupidamise seadusele.

 

ISIKUANDMETE JAGAMINE

Kui Hydroscand jagab Teie isikuandmeid ülalmainitud koostööpartneritega, siis nemad omakorda jagavad mõnikord neid andmeid vastutava andmetöötlejana lähtuvalt nende endi privaatsuspoliitikatest ja andmetöötlusega seotud juhtnööridest ja teinekord andmetöötlejatena meie palvel.
Hydroscandi eesmärk on töödelda andmeid lähtuvalt Euroopa Liidus kehtivatest õigusaktidest ja teha koostööd partneritega, kes teevad sama. Kui see osutub võimatuks, siis toimub isikuandmete töötlemine vaid nendes riikides, kus andmekaitse tase vastab Euroopa Komisjoni nõudmistele või kasutades vajalikke andmekaitse meetmeid, nt standardsätetega lepingud või siduvad ettevõtte sise-eeskirjad. Sõltumata sellest, millises riigis toimub andmete töötlemine, kasutab Hydroscand mõistlikke tehnilisi, juriidilisi ja ettevõttesiseseid meetmeid, et tagada Euroopa Liidus kehtivate andmekaitse nõuetega samaväärne tase.

 

TEIE ÕIGUSED

Vastavalt EL-is kehtivatele andmekaitse eeskirjadele, on Teil eraisikuna seoses meie poolt töödeldud isikuandmetega järgmised õigused.

 

LIGIPÄÄS INFOLE

Teil on õigus nõuda ligipääsu oma isikuandmetele ja saada teavet selle kohta, kuidas me neid kasutame.

 

ANDMETE PARANDAMINE, KUSTUTAMINE JA KASUTAMISE PIIRAMINE

Teil on õigus nõuda nende isikuandmete parandamist, mida peate vigaseks. Teatud juhtudel on Teil õigus lasta oma isikuandmed kustutada. See ei kehti siis, kui Teie isikuandmeid on vaja kasutada näiteks seoses õiguslike nõuete täitmisega või kui andmetöötlus toimub mis tahes muul seadusega ettenähtud juhul. Teil on õigus nõuda isikuandmete töötlemise peatamist lühikeseks ajaks, kuni tegeleme võimalike vigaste andmete väljaselgitamisega.

 

NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE

Kui olete andnud nõusoleku isikuandmete teatud viisil töötlemiseks, on Teil õigus see nõusolek tagasi võtta.

 

KEELDUMINE ÕIGUSTATUD HUVI KORRAL

Kui isikuandmete töötlemine tugineb õigustatud huvile, siis on Teil igal ajal õigus sellisest andmetöötlusest keelduda.

 

KEELDUMINE OTSETURUNDUSE KORRAL

Teil on õigus igal ajal keelduda Teie isikuandmete töötlemisest otseturunduse eesmärgil. Sellisel juhul lõpetatakse Teie isikuandmete töötlemine antud eesmärgil.

 

ANDMETE ÜLEANDMINE

Teil on õigus andmeid üle anda, mis tähendab, et teatud tingimustel on Teil õigus meile usaldatud isikuandmeid endale nõuda, et anda need üle teisele andmetöötlejale.

 

KAEBUS

Teil on ka õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kui arvate, et me ei ole Teie isikuandmeid töödelnud vastavalt ELi andmekaitse eeskirjadele.

 

KÜPSISED

Kasutame oma veebilehtedel küpsiseid. Küpsisteks kutsutakse väikeseid tekstifaile, mida brauser hoiab Teie nutiseadmes. Nende eesmärk on aidata kohandada meie teenuste sisu ja funktsioone, et tagada parim kasutajakogemus. Täiendavat infot meie küpsiste poliitika kohta leiab siit

 

KONTAKTID

Kui soovite täiendavat infot selle kohta, kuidas töötleme Teie isikuandmeid, või Teil on mis tahes muid küsimusi, võtke meiega julgesti ühendust:


Hydroscand Group                                 Hydroscand AS
Bogårdsvägen 43                                    Peterburi tee 83B
Postkast 401                                             11414
SE-128 06: Sköndal                                Tallinn
Telefon: + 46 8 555 990 00                   Telefon: +372 683 1153
E-post: gdpr@hydroscand.se              E-post: info@hydroscand.ee

© Hydroscand 2020 - Kõik õigused kaitstud