Tööstuskeemia


Meilt leiad laia valiku tööstuskeemia tooteid, mille abil saad lahendada mistahes probleemi.


ANAEROOBSED LIIMID

Anaeroobsed tooted on mõeldud metallist komponentide lukustamiseks ja tihendamiseks. Liimid on ühekomponentsed ning koheselt kasutatavad. Tooted kõvenevad metallpindade vahel hapniku puudumisel, tagades seeläbi kindlad ja lekkevabad ühendused. Sobivad kasutamiseks nii tootmises, hoolduses kui ka remondis. Valikus on erinevate otstarvetega tooted. Õige toote valikul on oluline pöörata tähelepanu liimi tugevusele, viskoossusele, nakkele, elastsusele ja temperatuuritaluvusele.

Anaeroobsed liimid võimaldavad:
• vältida keermete lõtvumist ja lahtitulemist vibratsiooni tõttu
• välistada lekkeid tänu tihendusomadustele
• tõsta toodete usaldusväärsust
• vähendada tootmiskulusid.

OLULISED TÄHELEPANEKUD ANAEROOBSETE TOODETE KASUTAMISEL


Kaks põhitingimust, et anaeroobsed tooted saaksid toimida.

• Esimeseks põhitingimuseks on hapniku puudumine. Kõvenemiskomponent on anaeroobsetes toodetes niikaua mitteaktiivne kuni on olemas juurdepääs hapnikule. Hapniku juurdepääsu tõkestamisel (metallpindade monteerimisel) aktiveerub kiire kõvenemisprotsess.
• Teise põhitingimusena peab anaeroobne toode omama kokkupuudet metalli ioonidega. Tänu sellele toimub lõplik polümeriseerumine ehk keemiline kõvenemine.

Metallid jaotatakse aktiivseteks ja mitteaktiivseteks. Mida vastupidavam on metall korrosioonile seda aeglasem ja vähem aktiivsem on kõvenemisprotsess. Aktiivsed metallid kuivavad kiiremini (messing, vask, pronks ja teras). Mitteaktiivsetel metallidel on pikem kõvenemisaeg (alumiinium, kroom- ja nikkelpinnad, roostevaba teras, tsink, galvaniseeritud teras). Kõvenemisaega on võimalik kiirendada aktivaatoriga, kui seda eelnevalt pindadele kanda.

Pindade eelnev puhastus on kriitilise tähtusega, et tagada usaldusväärne ja vastupidav pindade sidumine. Igasugune mustus (tolm, õli, määre, niiskus) käitub kui eralduskiht ja vähendab lõpptulemuse efektiivsust. Pindasid puhastades suureneb pinnakaredus ja sellega on võimalik omakorda tõsta liimitavate pindade aktiivset piirkonda ning tagada materjali ja liimi parem omavaheline lukustumine.

Liimi viskoossus ja keerme suurus on omavahel tihedalt seotud. Peenike keere nõuab parimaks toimimiseks vedelat ehk madala viskoosusega liimi. Jäme keere aga vastupidiselt paksu ehk suure viskoossusega liimi. Lõtk ehk vahemik erinevate detailide vahel on oluline liimiga täita, et anaeroobne toode saaks korrektselt toimida. Kui liimi viskoossus on sobimatu (liiga vedel või paks), et täita tühimikke, siis võib juhtuda, et hapniku ligipääs ei ole tõkestatud.

Paigaldustemperatuur ja temperatuuritaluvus on olulised, et saavutada liimi maksimaalne toime. Liimi kõvenemise kiirus ja tugevus sõltub paigaldustemperatuurist. Parim temperatuur paigalduseks on toatemperatuur. Kui ümbritsev õhk on paigaldusel alla 5 °C siis ei ole soovituslik anaeroobset liimi kasutada. Ettenähtud temperatuuritaluvuse vahemiku sagedasel ületamisel hakkab kõvenenud liimi esialgne tugevus (õigetel paigaldustingimustel maksimaalne tugevus) nõrgenema.

Tugevatoimelise liimiga liimitud detaile on võimalik lahti ühendada kasutades kohtkuumutamist vähemalt temperatuurini 250 °C.


TSÜANOAKRÜLAAT KIIRLIIMID JA KONSTRUKTSIOONILIIMID


TSÜANOAKRÜLAAT KIIRLIIMID

Tsüanoakrülaat kiirliimid on ühekomponentsed, lahustivabad ja kiiresti toimivad liimid tööstuslikuks ning laiatarbe kasutuseks. Kiirliimid on ideaalsed tihedalt sobituvate väikeste detailide kiireks kinnitamiseks. Liimid kõvenevad sekunditega, on elastsed, hea nakketugevusega ning suurepärase vastupidavusega niiskusele ja löökidele. Enamasti kasutatakse metalli, plastiku, elastomeeri, puidu, kivi ja keraamika liimimiseks.

KONSTRUKTSIOONILIIMIID

Konstruktsiooniliimid on mitmekomponentsed ja suure tugevusega. Taluvad suurt koormust, nihke- ja tõmbetugevust. Mõeldud suuremate detailide liimimiseks, mis vajavad ka lõtkude täitmist ning ühendavad omavahel erinevaid materjale.

OLULISED TÄHELEPANEKUD
• Liimid kõvenevad tänu õhuniiskusele ja parim temperatuur paigalduseks on toatemperatuur (20-22 °C).
• Raskete töötingimuste ja mitteaktiivsete materjalide (happelised pinnad) korral on soovitatav kasutada parima tulemuse saavutamiseks tsüanoakrülaat kiirliimi krunti ja/või aktivaatorit.
• Liimide temperatuuritaluvus on enamasti -30 °C kuni +80 °C. Kõrgendatud temperatuuritaluvusega liimide maksimaalne temperatuuritaluvus on kuni 120 °C ja minimaalne -55 °C.
• Olenevalt liimi tüübist ja omavahel kinnitatavatest materjalidest on liimidel erinev kinnitumisaeg.
• Aeg, millal liim on puutekuiv on märgitud tabelis sekundites.
• Lõplik kõvenemine ehk maksimaalse nakketugevuse saavutamine võtab aega 24 tundi.
• Enne detailide liimimist on vajalik pindade eelnev puhastus ja rasvaärastus (“Tööstuslik puhastaja” tootekoodiga 56607046).
• Kiirliimijääke on võimalik eemaldada puhastajatega, mis sisaldavad atsetooni (“Kiirliimi eemaldaja” tootekoodiga 56607098 või “Multi Cleaner puhastusvahend” tootekoodiga 56607018).
• Tihendijääke on võimalik kergesti eemaldada spetsiaalse vahendiga (“Liimi ja tihendi eemaldaja” tootekoodiga 56607031).

Valige kategooria

© Hydroscand 2020 - Kõik õigused kaitstud