Krediidilepingu muutmine

Palun tutvuge Hydroscand AS-i üldiste müügi – ja tarnetingimustega enne ankeeti täitmist.  Muudatuste menetlemine võtab keskmiselt aega kuni 14 päeva.

Volikirja näidised

DOCX.png Volituse andmine

DOCX.png Volituse lõpetamine

Ettevõtte üldandmed

Ettevõtte nimi *

Registrikood *


Kontaktandmete muutmine

Postiaadress

E-post arvete jaoks

Võtame vastu e-arveid

E-post uudiste jaoks

Telefon


krediidilimiidi muutmine

Krediidilimiidi soov, EUR (kuus)

Kui kreediidilimiidi soov ületab 3000 EUR, lisa viimase ja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne.


Volitatud isikute volituste andmine

Lisa digitaalselt allkirjastatud volikiri

Volitatud isikute volituste lõpetamine

Lisa digitaalselt allkirjastatud volikiri


Taotluse täitja andmed

Nimi *

Ametikoht *

E-post *

Taotluse täitmise kuupäev *

Üldtingimused *