Keskmäärdesüsteemide paigaldamine

Hydroscand paigaldab ja hooldab keskmäärdesüsteeme.

Mis on keskmäärdesüsteem?

Kokkuvõtlikult on keskmäärdesüsteem määrdeaine mahutist, pumbast, erinevatest dosaatorelementidest, määrdepunktidest ja neid komponente omavahel ühendavatest osadest koosnev võrgustik. Määrdepunktiks võivad olla erinevad liigendid, laagrid, puksid, sõlmed, hammasvööd, liugpinnad ja muud määrimist vajavad osad. Automaatse keskmäärdesüsteemi ülesandeks on määrdepunkti varustamine kindla määrdeaine kogusega, programmeeritud plaani järgi. Selline süsteem võib määrida ühte või ka mitut tuhandet määrimispunkti, sealjuures vahepeal tööd katkestamata.

Miks paigaldada seadmele või masinale automaatne keskmäärdesüsteem?

  • Ka raskesti ligipääsetavad määrdepunktid saavad alati määritud ja seda õige koguse määrdeainega.
  • Väheneb masina hooldusaeg – aja kokkuhoid ja efektiivsuse suurenemine.
  • Väheneb ülemäärimine - kiiretel pööretel võib ülemäärimine põhjustada kõrgemaid temperatuure ning määrduda võib toodang ja masin. Ülemäärimise kõrvaldamise tulemusena langeb määrdeaine kulu.
  • Väheneb alamäärimine - määrimist vajavate osade kulumine väheneb, suureneb töökindlus ja eluiga ning minimeeritakse seisakuid. See omakorda tähendab madalamaid remondi- ja hoolduskulusid.
  • Kinnine süsteem väldib mustuse sattumist määrdeainesse ja sealt edasi määrimist vajavatesse sõlmedesse