EDUKAS EESTI ETTEVÕTE 2016-2020

2020-07-30

Hydroscand Eesti on saavutanud viie majandusaasta jooksul järjepidevalt kõrgeima AAA krediidireitingu.

Suurepärane ehk AAA krediidireiting näitab, et tegemist on eeskujuliku ettevõttega, kellel on stabiilsed maksekombed, tublid finantstulemused ja hea majandusolukord. See on tõestus panusest Eesti majanduse arengusse ning ausasse ärikultuuri.

Hea hinne näitab kvaliteeti:

Vaid 3,9% Eesti ettevõtetest omab stabiilselt kõrget reitingut.
Vaid 0,7% Eesti ettevõtetest omab suurepärast AAA reitingut.

Creditinfo Reiting on ettevõttele antav hinnang, mis määratakse majandus-, finants- ja maksekommete koondhindena. Krediidireiting on arvutatud 2015.–2019. aasta majandusandmete põhjal